AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

A Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért küldetése a gondoskodás, a segíteni- és tenniakarás, és az egymásnak adható legnagyobb és legfontosabb dolog: a szeretet. Azokon segíteni, akik a legrászorultabbak, akikről sokan nem is tudnak: a hátrányos helyzetű és súlyosan beteg gyermekeken.

Segíteni mindenki tud, csak meg kell keresni, meggyőzni, elhitetni vele, hogy képes a segítségre. Célunk a széles társadalmi alapokon nyugvó segítségnyújtás, az összefogás. Az Alapítvány az 1991-es alapítás óta támogatja a beteg gyermekeket. Hogy segítsége hatékonyabb legyen, évek óta pályázatot ír ki súlyosan és tartósan beteg gyermekek gyógyítására, rehabilitációjára.

Az alapítvány célja

A községekben, falvakban, tanyákon élő szociálisan elmaradott környezetben nevelkedő, súlyosan és tartósan fogyatékos gyermekeket nevelő családok felkutatása, pályáztatása, évenkénti támogatása.

Minden év kora tavaszán pályázatot írunk ki súlyosan és tartósan beteg gyermekeket ápoló családok támogatására, akik Kalocsa környéki falvakban, községekben, tanyákon élnek és nevelik sokszor tragikus körülmények között beteg gyermeküket. A célok eléréséhez tervezett tevékenységeink: a pályázatokkal kapcsolatos teendők (pályázat kiírása, terjesztése, pályázatok beérkezése, értékelés, kiértesítés, postázás, elszámolás, értékelés ), nagyon fontos a minél nagyobb ismertség, tevékenységünk minél szélesebb körben való elfogadtatása és egyre több ember bevonása a munkákba. Így elérhető lesz egyre több beteg gyermek támogatása, újabb és újabb rászoruló család felkutatása. Nagyon fontos a PR tevékenység fokozása, több segítő és több támogató és a legfontosabb: még több támogatott bevonása az Alapítvány programjába.

Az egész szervezet minden tevékenysége a beteg gyermekek támogatásáért történik. Bármilyen munkát végzünk a cél ugyanaz: a betegség, a fájdalom legyőzése összefogással és szeretettel. Az Alapítvány másik komoly programját, a Kék Madár Fesztivált is ezért szervezzük és azért jobbítjuk, hogy a művészek, és az általuk vonzott nagy többezres közönség által minél nagyobb, hogy minél szebb, látványosabb Fesztivált tudjunk rendezni, így minél nagyobb bevételre tegyünk szert, mellyel egyre több súlyosan fogyatékos gyermeket tudunk támogatni. Pályázataink célja is az, hogy fejlesztve infrastruktúránkat, még nagyobb erőbevetéssel tudjunk dolgozni a célért: a beteg gyermekek támogatásáért.

Munkánk várható hatása a súlyosan beteg gyermekek gyógyulásának lehetősége. A kezelések, a gyógyszerek finanszírozásával, a családok életminőségének, a javulásba vetett hitének megerősödése. Egyre több család pályázhat, egyre több gyermek gyógyulhat és a visszatérő pályázóknak még nagyobb az esély a gyógyulásra. Az alapítvány szociális, egészségügyi, kulturális és társadalmat megmozgató, összefogó tevékenysége ösztönzőleg hat a régió egyéb területeinek fejlődésére, mint ez már eddig is tapasztalható volt.

Céljaink megvalósításához szükséges erőforrások

Alapítványunk igen kicsi infrastruktúrával dolgozik: a kuratórium 5 főből áll. Az adminisztratív munkákban mindössze ketten vesznek részt: egy művészeti szervező és egy ügyintéző kolléga. Az orvosi szakbizottság kifejezetten arra az egy munkára szerveződik, amikor a pályázatokat értékelni kell. Társadalmi munkában rengeteg segítőnk van: folyamatosan együtt dolgozunk segítőinkkel, akik a legkülönbözőbb területeken dolgozó emberek: tanárok, orvosok, ügyvédek, óvónők, népművelők, köztisztviselők, kétkezi munkások, művészek, nyugdíjasok, üzletemberek …

A pályázati program egyik anyagi erőforrása az Alapítvány által évente rendszeresen szervezett Kék Madár Fesztivál (a Fesztivál három napja alatt 3-400 művész, a művészetek legkülönfélébb területeiről lép fel ingyen a beteg gyermekek javára) a helyi és környékbeli lakosság által felajánlott adó 1 %-a, a pályázatok, támogatók, szponzorok.

Az Alapítvány karitatív tevékenységének részletes bemutatása

A Kék Madár Alapítvány 1991 óta működik, – hosszú éveken keresztül a Kalocsai Városi Kórház Gyermekosztályát támogatva. Hogy támogatása hathatósabb legyen 1996-ban fordult a tartósan és súlyosan beteg 14 év alatti gyermekeket nevelő Kalocsán és a környékén, elmaradott helyeken (falvak, tanyák) élő családok felé. Szociálisan rászoruló, sokszor embertelen körülmények között élő , máshonnan támogatásra nem, vagy ritkán számítható (Önkormányzat, rehabilitációs intézetek kórházak, nevelőintézetek) az orvosok, de főképpen a társadalom által gyógyíthatatlannak, kezelhetetlennek ítélt beteg gyermekek számára remény, az életbe vetett hit visszaadása a célunk. Ezek a tragikus körülmények között élő, sokszor emberfeletti feladatokat viselő családok sok esetben halmozottan hátrányos helyzetűek: több beteg gyermek, munkanélküli szülő, romos épület, nem megfelelő világítás, fűtés, orvosi kezelés is csak messze elérhető… – és ha kapnak is segítséget, az rengeteg kiadást jelent számunkra (gyógyszerek, segédeszközök, útiköltség a kezelésekre…)

Az Alapítvány – kihasználva Kalocsán és környékén kialakult ismertségét, megkeresve a médiumokat, a háziorvosi szolgálatot, a kórházakat és rendelőintézeteket – minden évben pályázatot ír ki „Pályázat beteg gyermekeinkért” címmel a fenti célcsoportok számára. A pályázatokat az erre az alkalomra összehívott, főleg gyermekorvosokból álló független szakbizottság bírálja. A nyertes pályázókkal az alapítvány szerződést köt. A pályázóknak a pályázati összeg felhasználását számlákkal kell igazolniuk. A pályázati keretösszeg, s így az elnyerhető pályázatonkénti összeg, valamint a nyertes pályázók száma függ az alapítvány mindenkori vagyonától, mely vagyon növelése érdekében rendezi az Alapítvány évente a Kék Madár Fesztivált jótékony céllal.

A program várható hatása egyre több gyermek gyógyulása, de ha erre a súlyosabb esetekben nincs is lehetőség, legalább az állapotuk javulása, a remény, a hit visszaadása. Ezekkel a szerencsétlen sorsú családokkal sok esetben senki sem foglalkozik, sokukkal csak a mi alapítványunk tartja kapcsolatot. Az, hogy valaki, valakik törődnek velük, óriási erőt, elszánást is adhat és ad a folytatáshoz a gyógyulás, javulás nagyon hosszú útján.

Azért is nagyon fontos célunk az Alapítvány ismertségének növelése, mert csak így tudunk több támogatót meggyőzni, több szponzort elérni, több pályázati pénzt elnyerni, több adakozót találni és ezek eredményeképpen több GYERMEKET SEGÍTENI !

AZ ALAPÍTVÁNY KÜLDETÉSE

A Kék Madár Alapítvány 1991-ben jött létre és működik szép és egyre növekvő eredményekkel.

Lakatos György fagottművész, alapító 1991-ben egy hangversenyt szervezett Barátaival, művésztársaival – Kocsis Zoltán, Berkes Kálmán -, melynek bevételéből létrejött az alapítvány. A következő évben ismét csak egy rendezvény volt, majd 1993 óta minden évben – eddig huszonhét alkalommal – megrendeztük a Kék Madár Fesztivált, melynek bevétele Kalocsa és környéke tartósan és súlyosan beteg gyermekeinek támogatását szolgálja.

„A Kék Madár Alapítvány a beteg gyermekekért küldetése a gondoskodás, a segíteni és tenni akarás, és az egymásnak adható legnagyobb és legfontosabb dolog: a szeretet. Azokon segíteni, akik a legrászorultabbak, akikről sokan nem is tudnak: a hátrányos helyzetű és súlyosan beteg gyermekeken. Hosszú éveken keresztül a Kalocsai Városi Kórház Gyermekosztályát támogattuk, majd az osztály megszűnése miatt és hogy a támogatása hathatósabb legyen 1998-ban az alapítvány kiterjesztette tevékenységét. Minden év kora tavaszán pályázatot írunk ki súlyosan és tartósan beteg gyermekeket ápoló családok támogatására, akik Kalocsán és környékén, falvakban, községekben, tanyákon élnek és nevelik beteg gyermeküket.”
Az alapítvány a pályázati támogatásokkal az évek során 989 beteg gyermek gyógyulásához tudott hozzájárulni 57 millió Ft. összeggel.

A támogatások alapját, a Kék Madár Fesztivált Kalocsán, egy tizenhatezres lélekszámú kisvárosban rendezzük meg minden évben. A környék zenei életében meghatározó, a városban pedig vezető szerepet tölt be ez az összművészeti, általában három napos rendezvény, mely Kalocsa Város Önkormányzatának támogatását is élvezi.